Oog voor functie


Binnen Proficium Oog voor functie zijn er twee speerpunten. Asset Management en Techniek & Automatisering.

Onze kracht binnen Asset Management is dat we de ‘levenscyclus’ van assets met oog voor functie beschouwen.
Door het stellen van de juiste vragen, goed te luisteren en oog te hebben voor de omgeving komen wij tot de kern. Wij onderscheiden ons door met praktische kennis, gekoppeld aan beproefde theoretische modellen, oplossingen te creëren.

Binnen Techniek & Automatisering bieden we vanuit onze praktische achtergrond theoretische onderbouwde oplossingen voor technisch complexe vraagstukken. Waarbij we doormiddel van verschillende methodieken en technieken technische installaties beschouwen in de context van zijn levensduur en ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Asset Management

Asset Management


Ontdek

Binnen Asset Management richt Proficium zich op het optimaliseren van de bedrijfsmiddelen en bedrijfsprocessen zodat de beoogde prestatie, risico's en uitgaven gedurende de levensduur geborgd wordt.

Ontdek
Techniek & Automatisering

Techniek & Automatisering


Ontdek

Binnen Techniek & Automatisering bieden wij vanuit onze praktische achtergrond, theoretische onderbouwde oplossingen voor technisch complexe vraagstukken.

Ontdek

Missie & Visie


Missie:
- Hoogwaardige en duurzaam advies m.b.t. Asset efficiency, waarbij praktisch toepasbare oplossingen worden geboden;
- Vooruitlopen op nieuwe ontwikkelingen binnen de onderhoudsbranche in Nederland;
- Aanbieden van totaal oplossingen op het gebied systeem integratie (van doop tot sloop);
- Partner die in staat is praktische invulling te geven aan doelstellingen geëist in prestatie contracten;
- Partner voor zowel opdrachtgevers als opdracht nemers.

Visie:
- Proficium laten uitgroeien tot een vooraanstaand advies en projectbureau binnen de onderhoudsbranche;
- Brug slaan tussen theorie en praktijk om zo de klant te ontzorgen door het bieden van betrouwbare- en praktisch toepasbare (totaal) oplossingen;
- Ontzorgen van de klant door bieden van betrouwbare (totaal) oplossingen;
- Vernieuwde werkgever zijn voor medewerkers;
- Democratische en gelijkwaardige samenwerking tussen partners;
- Richting geven: alle neuzen dezelfde kant op;
- Onderscheiden van anderen, niet reageren maar creëren.