Onze kracht binnen Asset Management is dat we de ‘levenscyclus’ van assets met oog voor functie beschouwen.

Door het stellen van de juiste vragen, goed te luisteren en oog te hebben voor de omgeving komen wij tot de kern. Wij onderscheiden ons door met praktische kennis, gekoppeld aan beproefde theoretische modellen, oplossingen te creëren.

Diensten


Project & Contractmanagement

Project & Contractmanagement


Goed leiderschap is essentieel voor het behalen van de beoogde doelstellingen. Door de ervaringen van onze collega’s dragen wij bij aan het beheersen van de projectdriehoek. Tijd, kosten en kwaliteit/doelstellingen.

Risicobeheersing

Risicobeheersing


Risico's vormen een bedreiging voor het succes van een veilig- en betrouwbaar functionerend infrasysteem. Proficium zorgt voor de inventarisatie van de belangrijkste risico en analyseert deze zodat met de juiste afweging de beheersmaatregelen genomen kunnen worden.

Lifecycle engineering

Lifecycle engineering


Al vroeg in het proces ondersteunt Proficium partijen bij het maken van de juiste afweging gericht op kosten, prestaties en risico's. Onze dienstverlening richt zich op het uitwerken van de RAMS-afwegingen en het optimaliseren van de levensduurkosten. Dit laatste door de afweging van de ontwerp-, bouw-, onderhouds- en sloopkosten, dit ten opzichte van de opbrengsten gedurende dezelfde levensduur te maken.

Informatiebeheer

Informatiebeheer


Asset Management valt of staat bij het juiste gebruik van informatie. Proficium draagt bij aan het verwerking, de opslag en het ontsluiten van informatie zodat de juiste beslissingen binnen het project genomen worden.

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement


Het grootste gedeelte van de levensduur van een asset staat in het teken van onderhoud. Proficium past verschillende onderhoudsmethodieken toe om de beste (risicogestuurde) onderhoudsstrategie voor uw assets te ontwikkelen.

Opleiding

Opleiding


Proficium draagt zorg voor het opleiden van medewerkers zodat zij direct van meerwaarde zijn voor de Asset Management doelstellingen van uw onderneming. Soorten trainingen: RAMS(SHEEP), Tunnel beheer en Asset Management (IAM certificaat)

Beheer en monitoring systeem

Beheer en monitoring systeem


Om inzicht te hebben in de realtime prestaties van de asset heeft Proficium Joost analystics ontwikkeld. Middels dit monitoringssysteem bent u in staat proactief onderhoudsacties te kunnen inplannen, nog voor het moment dat uw systeem faalt.