Over proficium

De drijfveer van Proficium is om samen met onze klanten oplossingen te vinden voor technische vraagstukken in de rail-, weg-, water- en energiesector. Onze focus is daarbij gericht op Asset Management. Onze kracht is dat we de ‘levenscyclus’ van assets met oog voor functie beschouwen.

Door het stellen van de juiste vragen, goed te luisteren en oog te hebben voor de omgeving komen wij tot de kern. Wij onderscheiden ons door met praktische kennis, gekoppeld aan beproefde theoretische modellen, oplossingen te creëren. Ten slotte leveren wij een meerwaarde door onze kennis te borgen met als doel de klant zelfvoorzienend te maken.

Onze specialisten zijn, nationaal en internationaal, inzetbaar op het gebied van:
 

•  Asset Management
•  Project- en contractmanagement
•  Systems Engineering
•  Technisch advies
•  Risicobeheersing
•  Lifecycle engineering
•  Informatiebeheer
•  Onderhoudsmanagement

Voor een overzicht van al onze producten verwijzen we u naar de Producten & Diensten pagina.