Michael Afari

Technisch Manager


Michael Afari

Bio

Als Consultant Assetmanagement haal ik mijn uitdagingen uit de complexe dynamiek tussen techniek, proces en mens. Vanuit de gedachte om de goede dingen te doen en deze ook goed te doen ga ik graag samen met de klant aan de slag om de optimale prestatie uit de assets te halen binnen acceptabele risico’s, tegen aanvaardbare kosten en gemeten over de gehele levensduur van de assets.

Door mijn brede technische kennis en mijn ervaring in de Offshore Wind heb ik een systematische aanpak voor het pragmatisch oplossen van problemen. Hierbij zie ik het belang in het onderscheiden van verbanden tussen technische en sociale aspecten binnen een situatie en het herkennen van gemeenschappelijke patronen die vraagstukken met elkaar verbinden zelfs buiten de gestelde kaders.

Momenteel werk ik als Technisch Manager Assetmanagement waarbij mijn focus ligt bij het organiseren, aansturen en bewaken van de technische werkzaamheden binnen een meerjarig prestatiecontract.

Michael Afari