Proficium is constant op zoek naar nieuwe collega's die ons team komen versterken. Het is leuk als je kennis en ervaring hebt die aansluit bij onze kennis/kunde. Heb je die niet, maar wil je het graag leren, dan ben je ook van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Belangrijk is, dat je je kunt vinden in onze kernwaarde.

Kernwaarde Proficium
• Kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit;
• Het uitwerken van praktische oplossingen, zonder het theoretisch kader uit het oog te verliezen;
• Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht;
• Zelfontplooiing, ontwikkeling en opleiden is van levensbelang;
• Heb plezier in het werk en denk mee met de klant;
• Samenwerking en betrokkenheid is de basis voor succes;
• Volledig vertrouwen in elkaar is heel normaal;
• Opensource mentaliteit (kennis) delen is het nieuwe hebben;-)
• Gepassioneerd, ruimdenkend en een beetje eigenwijs;
• Geloof in eigen kunnen en neem geen genoegen met een zesje;
• Professioneel en representatief;
• Werk ondersteund je persoonlijke doelstellingen;