De A10 Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed van vier naar zes rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. De knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden ook aangepast. Het station groeit uit tot een compacte en hoogwaardige openbaar vervoerterminal. Trein, tram, bus, taxi en fiets komen er samen, in een groene omgeving.

1

De vraag


De opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok is gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Heijmans en Hochtief. In het contract van ZuidPlus zitten diverse inhoudelijke RAMS eisen en proces eisen die betrekking hebben op RAMS. Ook is Zuidplus verplicht om na oplevering, 7 jaar onderhoud aan de tunnel uit te voeren. Dit vindt plaats op basis van een prestatiegericht betalingsmechanisme aan de hand van faaldefinities (tabel eisen).

Zuidplus wil invulling geven aan de proces gerelateerde en inhoudelijke RAMS eisen en wil acceptabele risico’s tijdens de exploitatie periode t.a.v. kortingen op de vergoeding voor onderhoud (boetes door falen).

Beeld: Zuidas.nl

2

De oplossing


Proficium heeft een project specifiek RAMS plan opgesteld waarin alle RAMS gerelateerde processen voor het gehele project zijn beschreven. Op het hoogste systeemniveau (ZuidAsDok) is een beschikbaarheidsanalyse uitgevoerd waarin alle RAMS eisen en de onderlinge afhankelijkheden geïdentificeerd en zodanig geoptimaliseerd zijn, dat aan alle eisen kan worden voldaan. Ook worden diverse RAMS analyses (als een Fault Tree Analysis FTA en FMECA’s) uitgevoerd, om eisen aan te tonen of risico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren. Deze analyses worden tevens gebruikt om het risico op kortingen tijdens de exploitatiefase te beheersen.

Beeld: Zuidas.nl

10
3

Het resultaat


Aantoonbaar voldoen aan alle RAMS gerelateerde eisen. Zowel procesmatige- als inhoudelijke eisen.  Een gestructureerde en éénduidige aanpak om RAMS expliciet mee te nemen in de ontwerpen.