Het Project Noordzeekanaal betreft het prestatiecontract tussen SPIE en RWS voor het onderhouden van diverse objecten, zoals bruggen en sluizen, van IJmuiden tot Schellingwoude tot 2021. In detail betreft dit dat SPIE verantwoordelijk is voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden.

1

De vraag


Het technisch management van Taken en Services (T&S). Waarbij T&S verantwoordelijk is voor het meerjarig onderhoud van het areaal van o.a. werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties, gebouw gebonden installaties, industriële automatisering, groenvoorziening en civiel. Onder Taken wordt verstaan het routinematig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en incidentele werkzaamheden ten behoeve van het in standhouden van het areaal. Services zijn onderhoudswerkzaamheden (ondersteunende diensten) die routinematig worden uitgevoerd ten behoeve van het beheersen van onvoorziene omstandigheden die het functioneren van het areaal beïnvloeden.

2

De oplossing


Proficium zorgt voor het organiseren, aansturen en bewaken van de werkzaamheden van T&S conform vraagspecificatie proces, het projectmanagementplan en kwaliteitsmanagementsysteem. Ook wordt aandacht besteed aan het optimaliseren van het proces voor meerjarig onderhoud van de infrastructurele projecten en objecten van SPIE.

10
3

Het resultaat


Het resultaat is een onderhoudsproces voor Taken en Services, waarmee de prestaties, risico’s en kosten van de objecten van het Areaal Noordzeekanaal worden geoptimaliseerd. Met in het verlengde daarvan het optimaal onderhouden van afwateringsgebied van de Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal, welke grote delen van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland omhelst.