Spoorzone Delft is de integrale herontwikkeling van het spoorzonegebied in Delft. Het project omvat o.a. een spoortunnel met ondergronds station, parkeerfaciliteiten, een nieuw stadskantoor, woningen en kantoren, een stadspark en waterpartijen. ProRail heeft in 2008 de bouw van de spoortunnel Delft gegund aan de Combinatie CrommeLijn VOF (CCL). De opdracht aan CCL bestaat uit het ontwerp en de bouw van een spoortunnel van 2,3 kilometer, een ondergronds station, een parkeergarage langs de Spoorsingel, het bouwrijp maken van het gehele plangebied.

1

De vraag


ProRail Inbeheername Grote Projecten (IGP) zorgt namens ProRail Asset Management voor overdracht, inbedding en acceptatie van grote projecten. ProRail IGP heeft Proficium gevraagd om de belangen van Asset Management te behartigen voor het project Spoorzone Delft.

2

De oplossing


Als specialist (Besturing) Tunnel Technische Installaties en Station Installaties is Proficium betrokken geweest bij de volgende werkzaamheden:

  • Het beoordelen van de ontwerpen van de bouwcombinatie;
  • Het opstellen van instandhoudingsdocumenten middels de ProRail SAM-methodiek;
  • Het bijwonen en accepteren van procedures en technische testen;
  • Eisenmanagement;
  • Verificatie en Validatie procedures;
  • Opstellen procedures en processen;
  • Verzorgen van verschillende instructies.
10
3

Het resultaat


Door het verrichten van de werkzaamheden is de tunnel succesvol inbeheergenomen en zijn de beoogde Asset Management processen doorlopen.