Proficium heeft namens Projectbureau Houthaven voor gemeente Amsterdam het RAMS-dossier opgesteld zodat aantoonbaar is dat de tunnel voldoet aan de gestelde Reliability, Availability, Maintainability, en Safety-eisen. Daarnaast is er een instandhoudings- & onderhoudsplan opgesteld zodat de onderhoudsactiviteiten voor de Spaarndammertunnel, voor de komende 15 jaar, inzichtelijk zijn.

1

De vraag


Gemeente Amsterdam krijgt met de bouw van de Spaarndammertunnel zijn vierde tunnel in beheer. Hierbij is het essentieel dat de tunnel voldoet aan de eisen die door gemeente Amsterdam als opdrachtgever aan de tunnelbouwer heeft gesteld. Daarnaast dient het onderhoud aan te sluiten op de beoogde doelstellingen en de levensduur van de tunnel. Aan Proficium is gevraagd om de eisen te verifiëren en de onderhoudsactiviteiten te definiëren.

2

De oplossing


Op basis van Risico Gestuurd Onderhoud heeft Proficium een RAMS-dossier opgesteld. Het dossier bestaat uit verschillende kwantitatieve (FTA) en kwalitatieve analyses (FMECA’s) die een uitspraak doen over de gestelde eisen in relatie tot de tunnel. Op basis van deze analyses is er een instandhoudings- & onderhoudsplan opgesteld voor zowel de Tunnel Technische Installatie (TTI) als civiele bouwdelen. De volgende onderdelen zijn hierin belicht:

• Onderhoudsstrategie
• Reserveonderdelenstrategie
• Meerjarenonderhoudsplanning
• Richtlijnen voor het onderhoudsmanagementsysteem

10
3

Het resultaat


Met het RAMS-dossier en de instandhoudings- & onderhoudsplan is gemeente Amsterdam instaat om de tunnel voor de komende 15 jaar succesvol te exploiteren en te beheren. Daarnaast is men instaat om de onderhoudsactiviteiten in de toekomst te optimaliseren zodat de functionaliteit van de tunnel aansluit aan de behoefte van de gemeente.

Beeld: Gemeente Amsterdam/Max Bögl