Voor het RSN project zijn onderhoudsconcepten opgesteld voor de beheerfase van de assets van de stuwensembles en sluisinstallaties. Deze onderhoudsconcepten zijn gebaseerd op de RAMS analyse en risico gestuurd ingericht.

1

De vraag


Siemens Mobility had de vraag om risico gestuurde onderhoudsconcepten op te stellen en te implementeren.

2

De oplossing


Opstellen Concept Onderhouds Bladen (COB’s) vanuit de RAMS analyse.

10
3

Het resultaat


Door de COB’s af te leiden vanuit de RAMS analyse is het mogelijk onderhoudsconcepten direct praktisch te implementeren op de componenten waar tot het COB betrekking heeft. Zo zijn risico’s op voorhand zo goed mogelijk afgedekt, is het helder welke taken uitgevoerd dienen te worden en kan er te alle tijden worden bijgestuurd.

Beeld: RWS