In de designfase was het van belang dan de RAMS analyse omgezet zou worden in praktische onderhoudsconcepten per object binnen het areaal Koningstunnel. Tevens was de vraag om samen met de software ontwerpers een OMS voor de Koningstunnel te bouwen om zo de beheerfase van 7 jaar optimaal te faciliteren en de PDCA-cirkel te implementeren.

1

De vraag


Risicogestuurde onderhoudsconcepten op basis van de contracteisen in combinatie met het bouwen en ontwerpen van het OMS.

2

De oplossing


Opstellen Concept Onderhouds Bladen (COB’s) vanuit de RAMS analyse en een bruikbaar- en werkbaar OMS met ontwerp eisen gebouwd door software ontwikkelaars.

Beeld: denhaag.nl

10
3

Het resultaat


Bruikbare en vooral praktische op basis risico gestuurde onderhoudsconcepten. Een praktisch gebouwd en werkzaam OMS welke ingezet kan worden als tool en welke faciliteert voor een optimale beheer fase.