Doel van de opleiding is dat de deelnemer inzicht krijgt in de achtergronden, veiligheidsfilosofie, processen, scenario’s, TTI-bedienmogelijkheden en bijzonderheden van specifieke tunnels. Daarnaast kan een operator na afloop van de opleiding de tunnel technische installaties als operator bedienen. Medewerkers van het OBI kunnen tevens gecertificeerd worden als Calamiteitenoperator.

Doelgroep
Medewerkers die een tunnel bedienen of betrokken zijn bij het beheer of ontwerp van een tunnel, zoals bediendeskundige van ProRail, treindienstleiders, medewerkers van de onderhoudsaannemer, Maintenance engineers, storingsrapporteurs, tracémanagers, Railsystem engineers, ontwerpers, inspecteurs en vakspecialisten.

1

De vraag


Proficum levert in opdracht van Railcenter vanaf 2012 de volgende producen en diensten:
1. Opstellen opleidingsmateriaal van alle spoortunnels.
2. Als gastdocent Tunnel Technische Installaties opleiding geven aan OBI bediendeskundige, vakdeskundige, inspecteurs en aannemers;
3. Operationeel beheer van de Test- en Opleidingssytemen van spoortunnels, zoals Tunnel Drontermeer en spoortunnel Delft en Nijverdal.

2

De oplossing


De betrokken gastdocenten van Proficium zijn didactische geschoold en zijn bevoegd om namens het Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) de Theorie en Praktijk examens af te nemen.

10
3

Het resultaat


Al jaren zijn de medewerkers van Proficium betrokken bij het succesvol opleiden van operators van de toekomst.