Na het samenvoegen van de vier Schakel- en Meldcentrums (SMC) in één centraal Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI) bij ProRail, is de behoefte ontstaan de nu nog losstaande Spoortunnel bedienstations samen te voegen en te integreren in het Energievoorziening (EV) bediensysteem PSI.

1

De vraag


ProRail heeft Proficium gevraagd mee te werken aan een Proof of Concept waarin wordt onderzocht of het technisch haalbaar is de verschillende losstaande applicaties te integreren in het PSI-bediensysteem.
Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de bedrijfsprocessen en wensen van de eindgebruikers.

2

De oplossing


In een eerste fase zijn de behoeften van ProRail in kaart gebracht en verwerkt in een projectplan welke, middels SCRUM, zijn uitgewerkt en onderverdeeld in diverse Sprints. Er is gekozen om het systeem te testen in de testopstelling van Tunnel Delft en op het opleidingssysteem van PSI bij het Railcenter.

10
3

Het resultaat


Door Proficium is in samenwerking met partner Ginixs een protocol (S7 naar IEC 60870-5-104) converter ontworpen zodat Tunnel Delft met het PSI-bediensysteem kan communiceren. Hierna zijn diverse symbolen en bedienplaten ontwikkeld en in diverse sessies met succes getest, gereviewd en opgeleverd aan ProRail. Dit alles is opgenomen in een generiek ontwerp zodoende dat dit als input gebruikt kan worden voor ontwikkeling van de bediening van komende nieuwbouw of renovatie projecten.