De doelstelling van de afdeling Openbaar Vervoer van de Provincie Utrecht (PUAOV) is het leveren van een veilige, kostenefficiënte en klantgerichte vervoersprestatie. Om deze vervoersprestatie te realiseren en aan te tonen is een integrale informatievoorziening binnen de keten essentieel. Hiermee realiseren wij een continue en integrale beheersing op de informatieoverdracht. Ons uitgangspunt is de assetmanagement organisatie (AM) volledig te ontzorgen met de inzet van de beste expertise op de verschillende onderdelen.

1

De vraag


Om de asset manager van OV-AM in staat te stellen betrouwbare en veilige assets te waarborgen, is het van noodzakelijk belang dat men grip heeft op de kwaliteit en het verloop van het project, met name de overdracht van de assets welke met dit project gerealiseerd worden.

Door een “bumb-less transfer” proces van(informatie)overdracht van project naar beheer wordt de asset manager in staat gesteld zijn nieuwe en/of gemodificeerde assets in ontvangst te nemen, waarmee veilige assets en de vervoersprestatie geborgd is/blijft.

2

De oplossing


De oplossingen die Proficium aan de Provincie Utrecht bood waren gericht op de volgende onderwerpen:

• Vormgeven proces van informatieoverdracht tussen Projecten en de Assetmanagement organisatie
• Tools implementeren voor efficiënte informatieoverdracht, objectenregister(Moxio)
• Opstellen KPI’s en rapportage om sturing aan het proces te geven.
• Input geven aan het asset management procesmodel.
• Invulling geven aan het RAMS proces

10
3

Het resultaat


Het informatievoortbrengingsproces is in kaart gebracht en er zijn KPI’s gedefinieerd om sturing aan dit proces te kunnen geven op een proactieve wijze en de organisatie grip op het proces heeft. Het Objectenregister in Moxio is geïmplementeerd, waarmee de kwaliteit en volledigheid van de informatieoverdracht gewaarborgd is. Het volledige informatievoortbrengingsproces is gedurende het gehele project, van definitiefase tot en met de decharge van het project door de asset manager te volgen.