De A10 Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed van vier naar zes rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. De knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden ook aangepast.

1

De vraag


De opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok is gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Heijmans en Hochtief. In het contract van ZuidPlus is opgenomen dat tijdens de verbouwing ZuidPlus verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de A10 Zuid en gedeeltes en perioden van het spoortracé rondom Amsterdam-Zuid en de omliggende omgeving. Na oplevering is ZuidPlus verantwoordelijk voor 7 jaar onderhoud aan de “Tunnel Zuidas” . Voor beiden fasen dient het onderhoud ingericht te worden, rekening houdend met de specifieke situatie zonder dat er overlast is voor de gebruikers en omgeving.

2

De oplossing


Proficium zorgt ervoor dat de processen worden ingeregeld en dat de onderhoudsactiviteiten worden gepland, uitgevoerd en geëvalueerd. Ook wordt de inrichting verzorgd van de meerjarige onderhoudsfase van de Tunnel en in samenwerking met RAMS wordt invulling gegeven aan de maintenance-component in het ontwerp van de tunnel en schinkelbrug.

10
3

Het resultaat


Het resultaat is een aantoonbaar continue geoptimaliseerd onderhoudsproces. Hiermee is het onderhoud van de huidige snelweg, spoorlijn en station geregeld tijdens de verbouwing en wordt de tunnel onderhouden tegen de optimale life-cycle kosten.