Voor de Noord/Zuidlijn, onderdeel van het metronetwerk Amsterdam, levert Siemens de Centrale Besturingingsinstallatie middels een prestatiecontract waarbij de leverancier voor 10 jaar verantwoordelijk is voor het functioneren van het systeem.

1

De vraag


Wanneer de Centrale besturingsinstallatie niet functioneert door technisch falen leidt dit tot het niet kunnen rijden van de metro. Om tot een optimaal presterend systeemontwerp te komen dienen Beschikbaarheids- en Betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd te worden op het ontwerp van de Centrale besturingsinstallaties.

2

De oplossing


Door middel van kwalitatieve en kwantitatieve RAMS-analyses is de te verwachte prestatie van het systeemontwerp geanalyseerd; de ‘bottlenecks’ voor functioneren zijn in kaart gebracht waardoor afwegingen voor bijv. wel of niet redundant uitvoeren van systeemcomponenten onderbouwd konden worden.

10
3

Het resultaat


De centrale besturingsinstallatie van de Noord/Zuidlijn voldoet aantoonbaar aan de gewenste prestaties op het gebied van beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Door het uitvoeren van de RAMS-analyses is het ontwerp geoptimaliseerd om aan de klantvraag te voldoen.