In de Nederrijn en Lek bevinden zich drie stuwcomplexen om de waterafvoer van de Lek en IJsel te kunnen reguleren. Deze stuwen en bijbehorende sluizen, die eind jaren 60 gebouwd zijn, worden gerenoveerd waarbij de besturing en de werktuigbouwkundige en civiele onderdelen vernieuwd worden.

1

De vraag


Siemens heeft de opdracht de stuwcomplexen te vernieuwen en een nieuwe besturingsinstallatie te ontwerpen. Omdat het falen van de stuwen en sluizen grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse waterhuishouding en de scheepvaart heeft Rijkswaterstaat een aantal Beschikbaarheids- en Betrouwbaarheidseisen aan het ontwerp gesteld.

2

De oplossing


Door het uitvoeren van RAMS-analyses wordt aangetoond dat het ontwerp van de nieuwe besturingsinstallatie en bewegingswerken voldoet aan de gestelde kwantitatieve beschikbaarheids- en betrouwbaarheidseisen. D.m.v. FMECA’s zijn de kritieke faalmechanismen geïdentificeerd waarna met foutenboomanalyses de kans van falen van de stuwcomplexen gekwantificeerd is.

10
3

Het resultaat


Siemens heeft met de RAMS-analyses aan kunnen tonen dat het gekozen ontwerp voldoet aan de prestatie-eisen die door Rijkswaterstaat aan de stuwen en sluizen gesteld zijn. Hierdoor zullen de niet-beschikbaarheid van het kunnen reguleren van het rivierpeil en de hinderingen voor het scheepvaartverkeer binnen de gestelde normen blijven.

Beeld: RWS