Voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden is een systeem nodig dat de gebruiker instaat stelt om assetdata optimaal te benutten. Proficium heeft A-Lanes A15 geholpen met de invulling van het (CMDB) Configuratie Management Database (Maximo & GIS) zodat de komende 25 jaar weloverwogen beslissingen op gebied van asset management genomen kunnen worden voor het A15 areaal.

1

De vraag


A-Lanes A15 moet te allen tijde in staat zijn om uitspraak te doen over de beschikbaarheid van hun assets. Om dit de kunnen realiseren gebruikt A-Lanes A15 het assetmanagementsysteem Maximo. Om Maximo productief in te zetten dient het op juiste wijze geconfigureerd te worden zodat de opdrachtgever (RWS) en opdrachtnemer juiste beslissing kunnen nemen. A-Lanes A15 heeft Proficium gevraagd om een bijdrage te leveren zodat assetdata op de juiste wijze ontsloten kan worden en volgens een gestructureerd proces in Maximo opgenomen kan worden.

2

De oplossing


De oplossingen die Proficium aan A-Lanes A15 bood waren gericht op de volgende onderwerpen:

• In kaart brengen van alle relevante assets
• Inventarisatie van de informatiebehoefte van de assets
• Structuur aanbrengen op assetdata
• Kwaliteitscontrole op assetdata

10
3

Het resultaat


In SCRUM verband is er een decompositie opgebouwd van zowel civiele als elektrische componenten van het totale areaal. Door data te koppelen en structuur aan te brengen is het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken een overzicht van het areaal en de assets te krijgen. Door Maximo en GIS te koppelen werd ook een grafische koppeling van de assets gerealiseerd. Vervolgens zijn er baseline audits uitgevoerd die ervoor moeten zorgen dat configuratie wijzigingen, met oog op de toekomstig overdracht, op een juiste wijze doorgevoerd worden.