Rijkswaterstaat heeft IXAS in 2014 opdracht gegeven voor het publiek-private samenwerking (pps) project A9 Gaasperdammerweg. Het project omvat zowel het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van de bestaande en nieuwe infrastructuur op de A9 tussen Diemen en Holendrecht.

Het project omvat alle uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie en uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht - Diemen in de regio Amsterdam, waaronder de brug over de Gaasp en de tussenliggende kruisende infrastructuur op de snelweg A9 Gaasperdammerweg en de aanleg van een ongeveer drie kilometer lange landtunnel met 5 tunnelbuizen.

1

De vraag


Het realiseren van een infrasysteem welke over de gehele contractperiode optimaal kan functioneren en voldoet aan de tenderuitgangspunten én de contracteisen welke Rijkswaterstaat heeft gesteld in de DBFM overeenkomst (Design, Build, Finance & Maintain). Proficium is gevraagd om een bijdrage te leveren om aan de klantvraag te voldoen.

2

De oplossing


Proficium heeft het RAMS-traject (reliability, Availability, Maintainability en Safety) begeleid en (deels) ingevuld. Denk hierbij aan het opstellen en implementeren van de RAMS-processen, het begeleiden van het RAMS-team, het opstellen van RAMS-nota’s en het onderbouwen van de resultaten aan interne- en externe stakeholders.

10
3

Het resultaat


Het resultaat van dit project is het realiseren van een ontwerp welke geoptimaliseerd is op basis van de RAMS-prestaties in combinatie met het beschikbare budget en een aantoonbaar RAMS “niveau” van de infrastructuur.

Beeld: Gemeente Amsterdam