Boskalis is een toonaangevende en wereldwijd opererende Maritieme organisatie. Hierbij maakt de Boskalis fleetmanagement organisatie gebruik van ca. 900 schepen en werktuigen. Bij de IT-afdeling is een organisatie aanpassing gedaan en maakt een transitie naar een regieorganisatie.

Voor het beheer van haar applicaties zet zij externe suppliers in, welke hun ervaring met de applicaties en de organisatie nog moeten opdoen om hun dienstverlening optimaal te kunnen afstemmen.

1

De vraag


De inzet van een Proces consultant met kennis en ervaring in Asset Management, die orde en structuur kan brengen in IT en asset management organisatie.

Zorgdragen dat de processen voor incidenten en changes worden vormgegeven en dat richting wordt gegeven aan verdere business ontwikkelingen naar de toekomst.

2

De oplossing


De oplossingen die Proficium aan Boskalis geboden heeft:

• Vormgeven IT-proces voor het beheer van Business Applicaties, Maximo, Circle, Yellowstar en overige applicaties t.b.v. Fleet Management(Incidenten en RfC’s)
• Creëren van platform waarbij regulier overleg met key-users plaatsvindt over issues en wensen t.a.v. de ontwikkeling van Maximo.
• Opzetten kaders en voorwaarden voor het inrichten van tactisch onderhoud a.d.h.v. RCM/FMECA/onderhoudsconcepten voor Fleetmanagement.
• Aanspreekpunt voor interne organisatie voor proces inhoudelijke vraagstukken (Fleetmanagement)
• Advies op ontwikkelingen m.b.t. asset management Boskalis en IT-toepassingen

10
3

Het resultaat


Door inzicht en overzicht op de IT-processen is rust gecreëerd in het beheer van de business applicaties. Gebruikers weten eenvoudig het juiste loket te vinden indien zich problemen voordoen of als zij aanpassingen aan de functionaliteit wensen. Gebruikers weten wat zij kunnen verwachten door reguliere overleggen met de key-users.

De opdrachtgever is geïnformeerd over de vervolgstappen die noodzakelijk zijn voor het inrichten van tactisch onderhoud en is voorzien van een format voor het implementeren van Reliability Centered Maintenance (RCM