Er zijn verschillende Key Performance Indicators (KPI) die gebruikt kunnen worden ter beoordeling/aansturing van een project. Lagging indicatoren zeggen iets over de uitkomst van een proces terwijl leading indicatoren de gebruiker instaat stellen om het proces te sturen. Proficium heeft voor en samen met ProRail IGP de IRI-methodiek ontwikkeld. IRI maakt het mogelijk om met leading indicatoren te boordelen of een projectorganisatie de Asset Management belangen behartigd. Hierdoor kan ProRail de processen wanneer nodig aansturen.

1

De vraag


ProRail Assetmanagement wil tijdens ontwerp en realisatie van een project een oordeel vellen over de wijze waarop haar belangen door de projectorganisatie behartigd worden. Proficium heeft mee-ontwikkeld aan de methodiek die dit mogelijk maakt, voor zowel het ontwerp en de realisatie, als tijdens informatieoverdracht.

2

De oplossing


Op basis van een aantal risicosessies zijn risico’s in kaart gebracht die van invloed zijn op Asset Management belangen. De risico’s worden bij projecten getoetst door Asset Management deskundigen middels inspecties en bureaustudies. De belangen en risico’s zijn opgenomen in een methodiek die middels risicoscores een uitspraak doet over de mate waarin een Asset Management belang wordt behartigd.

De volgende activiteiten zijn door Proficium uitgevoerd:

• Begeleiden van risicosessies
• Ontwikkelen van processen voor IRI
• Ontwikkelen van het rekenmodel voor het uitvoeren van de metingen
• Ontwikkelen van Excel templates om de metingen mogelijk te maken
• Het houden van ijk-sessies om het rekenmodel naar aanleiding van testresultaten te optimaliseren

10
3

Het resultaat


ProRail IGP heeft de oplossing in handen waarmee zij risico’s die gekoppeld zijn aan Asset Management belangen kunnen kwantificeren. Hiermee kunnen zij een gefundeerd oordeel vellen over een project en dien nodig motiveren & corrigeren.