Door de toenemende transmissiebehoefte voor IP-Netwerken binnen ProRail en het vervallen van de huidige ATM-verbindingen is gestart met de bouw van een nieuw IP-Netwerk. Het ProRail ATM Netwerk wordt hiermee in 2020 uitgefaseerd en vervangen door het Landelijk ProRail Fides Netwerk.

In veel tunnels zitten de Tunnel Technische Installaties door middel van een SCADA systeem, ZMX, GIK of Linux server via het ATM netwerk aangesloten op het Operationeel Besturingscentrum Infratechniek of een naburige Verkeersleidingspost. Deze verbindingen moeten migreren naar het Fides netwerk, waarin het wordt aangesloten in het “Meten & Sturen” domein.

1

De vraag


Proficium is in opdracht van ProRail bezig met het voorbereiden van de migratie van spoortunnels naar het Fides Netwerk.

2

De oplossing


In de voorbereidingsfase maken we diverse ontwerpen, testen we apparatuur (Firewalls) om aan de aansluitvoorwaarde en security eisen van Fides te voldoen, begeleiden we FAT/SAT testen en controleren we op locatie de Industriële automatisering installatie. Dit met als doel om (medio 2019) probleemloos de spoortunnels kunnen te kunnen migreren van het huidige ProRail ATM netwerk naar het nieuwe ProRail Fides netwerk.

10
3

Het resultaat


Inmiddels zijn de testen succesvol afgerond waarmee de apparatuur geschikt is om geplaatst te worden in het Fides netwerk. Hebben we locatiebezoeken gedaan, (netwerk) ontwerpen gemaakt, cyber security impactanalyse uitgevoerd. en de Plannen van Aanpakken, inclusief kostenraming opgesteld. Kortom alle ingrediënten voor een succesvolle volgende fase van de migratie zijn aanwezig.