Rijkswaterstaat heeft BAAK in 2017 de opdracht gegeven voor het ontwerpen, realiseren, beheren, onderhouden en financieren van de blankenburgverbinding. De Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15.

1

De vraag


Het consortium BAAK wil een infrasysteem realiseren welke over de gehele contractperiode optimaal kan functioneren en voldoet aan de tenderuitgangspunten én de contracteisen welke Rijkswaterstaat heeft gesteld in de DBFM (Design, Build, Finance & Maintain) overeenkomst. Proficium is gevraagd om vanuit de aanwezige expertise bijdrage te leveren aan het ontwerpproces.

2

De oplossing


Proficium heeft procesmatig en inhoudelijk invulling gegeven aan de RAMS (Reliability, Availability, Maintainability en Safety) activiteiten. Denk hierbij aan het opstellen en implementeren van de RAMS processen, het begeleiden en invullen van het RAMS-team, het initiëren en ondersteunen van de ontwerpers voor te maken ontwerpbeslissingen, het opstellen van RAMS-nota’s en het onderbouwen van de resultaten aan interne- en externe stakeholders.

10
3

Het resultaat


Het resultaat van dit project is het realiseren van een ontwerp welke geoptimaliseerd is op basis van de RAMS prestaties en de asset impact gedurende de levenscyclus. Dit leidt mede tot een aantoonbaar RAMS “niveau” van de infrastructuur.