Het icoon van de Nederlandse waterbouw, de Afsluitdijk vormt de scheiding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee en is aangelegd in 1932. De primaire functies van de afsluitdijk zijn het verzorgen van de waterveiligheid vanuit de Waddenzee en waterafvoer vanaf het IJsselmeer en als bijkomende functie het verzorgen van het wegverkeer tussen de provincies Noord-Holland en Friesland en voor scheepvaartverkeer tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Vanwege het stijgen van de zeespiegel en het vergroten van de afvoercapaciteit dient de Afsluitdijk te worden versterkt. Voor deze versterking treedt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud op als opdrachtgever en LEVVEL als Opdrachtnemer.

1

De vraag


Van 2019 tot en met 2022 versterkt LEVVEL de Afsluitdijk. De versterking bestaat uit:
• Het versterken van het dijklichaam met een nieuwe steenbekleding;
• Het versterken van de schut- en spuisluizen door onder andere twee keersluizen te bouwen;
• Het vergroten van de capaciteit om water af te voeren door het inbouwen van een groot gemaal en extra spuisluizen;
• Het verbeteren en onderhouden van rijksweg A7 door een nieuw wegprofiel, nieuw type geleiderails en bredere vluchtstroken
Voor de combinatie LEVVEL geldt dat zij optimalisaties zoeken in het ontwerp voor zowel realisatie als beheer en onderhoud. Naast het realiseren is LEVVEL ook verantwoordelijk voor 25 jaar onderhoud en moet daarmee voldoen tenderuitgangspunten én de contracteisen welke Rijkswaterstaat heeft gesteld in het DBFM contract. Proficium is gevraagd om vanuit de aanwezige expertise bijdrage te leveren door de beheervisie te vertalen in het ontwerp en verbeteringen door te voeren in de huidige periode van ‘instandhouding’.

2

De oplossing


Proficium heeft procesmatig en inhoudelijk invulling gegeven aan de opdracht door het opstellen van instandhoudingsplannen voor alle beheerobjecten. Ook is het overkoepelende onderhoudsconcept door Proficium geoptimaliseerd en geïmplementeerd. Dit document is opgesteld volgens de ‘line-of-sight’ gedachte van IAM en bevordert het structureren en organiseren van de asset management processen.

10
3

Het resultaat


Het resultaat van dit project is enerzijds een gestructureerde en functionele weergave van alle onderhoudsactiviteiten. En op de lange termijn worden beheerobjecten ontworpen en gerealiseerd die tijdens exploitatiefase op een duurzame en efficiënte wijze onderhouden worden.

Beeld: RWS