Het onderhoud aan de Besturingsinstallatie van Spoortunnels dient aanbesteed te worden naast de Prestatiegerichte onderhoudscontracten ten behoeve van de infrastructuur van ProRail.

1

De vraag


Het opstellen van de technische uitvraag voor het onderhoud en beheer van de Besturingsinstallatie van Spoortunnels.

2

De oplossing


Het opstellen van contract eisen voor het beheer en onderhoud aan besturingsinstallatie waarbij de focus licht op het voorspelbaar krijgen van het onderhoud en tijdig te signaleren dat er vervangingen doorgevoerd moeten worden ten einde de BTTI in de juiste conditie te houden.

10
3

Het resultaat


Een technische specificatie voor het aanbesteden van de besturing TTI. Dit aanbestedingsdossier wordt momenteel per tunnel verbijzonderd, om zo het aanbestedingsdossier per specifieke Spoortunnel op te stellen.